Dalībnieku sapulces

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības grozījumu

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2021.gada 17.augusta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2021/04

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2021.gada 16.jūnija kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2021/03

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2021.gada 30.aprīļa kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2021/02

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2021.gada 19.marta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2021/01

Pazinojums par dalībnieku sapulci

Izraksts no 2020.gada 16.decembra kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2020/07

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2020.gada 22.septembra kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2020/06

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2020.gada 21.augusta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2020/05

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2020.gada 08.jūlija kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2020/04

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Izraksts no 2020.gada 29.aprīļa kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2020/03

Izraksts no 2020.gada 02.marta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2020/02

Izraksts no 2020.gada 28.janvāra kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokola Nr.2020/01