Energosistēmas iecirknis

Informācija elektroenerģijas galalietotājiem

Tālrunis: 65422077

Energosistēmas iecirknis

Energosistēmas iecirknis nodrošina Daugavpils pilsētas ielu apgaismošanas tīklu darbību. Iecirkņa speciālisti veic ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanu. Ielu apgaismojuma nodrošināšana tiek veikta ar  speciālas datorprogrammas sistēmas palīdzību „Skada gaisma”. Ar ielu apgaismojuma nodrošināšanu nodarbojas iecirkņa divas mobilās brigādes. Ielu apgaismojuma ieslēgšana un atslēgšana tiek veikta ievērojot Daugavpils pilsētas domes noteikto kārtību.