Ziedojumi un dāvinājumi

SIA ”Labiekārtošana-D” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.  SIA ”Labiekārtošana-D” neveic ziedošanu (dāvināšanu). 

Gads Veiktie ziedojumi (dāvinājumi) Saņemtie ziedojumi (dāvinājumi)
2022. Nav veikti Nav saņemti
2021. Nav veikti Ziedotājs: SIA ZOO CENTRS, 40003622166.

Ziedojuma priekšmets: Kaķu un suņu barība.

Ziedojuma mērķis: atbalsts SIA “Labiekārtošana-D” iemītniekiem.

Ziedojuma vērtība: EUR 861,84 bez PVN.

2020. Nav veikti Nav saņemti
2019. Nav veikti Nav saņemti
2018. Nav veikti Nav saņemti