Īpašuma struktūra

SIA “Labiekārtošana-D”  īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās):

  • Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 473989, Daugavpils pilsētas domei pieder 100%, jeb 473989 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 473989 daļām.
  • SIA “Labiekārtošana-D” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.