Būvdarbu iecirknis

Kontakttālrunis: 29406407

Būvdarbu iecirknis

Būvdarbu iecirknis veic Daugavpils pilsētas ielu, ceļu, ietvju un laukumu uzturēšanu, tajā skaitā ceļu greiderēšanu, ceļu seguma remontdarbu veikšanu, stihisko seku un avārijas situācijas likvidēšanu un savlaicīgu novēršanu. Ikdienā būvdarbu iecirkņa speciālisti veic dažāda veida būvdarbus: ceļu un trotuāru renovāciju, sarežģītu inženierobjektu būvniecību, landšafta plānošanu, rūpniecības ēku būvniecību. Sabiedrība veic būvdarbu pakalpojumus citu pasūtītāju labā, aktīvi piedaloties publiskajos iepirkumos, slēdzot attiecīgus līgumus, kopumā nodrošinot pilsētas ceļu apkalpošanu un drošu vidi pilsētas iedzīvotājiem.