Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Finansējums no valsts vai pašvaldības budžetiem 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. netika piešķirts.