Rituālo pakalpojumu iecirknis

Kontakttālrunis: 65432787

Rituālo pakalpojumu iecirknis  sniedz apbedīšanas pakalpojumus Daugavpils pilētas kapsētās un nodrošina kapsētu apsaimniekošanu.

Sabiedrības speciālisti ikdienā nodrošina Daugavpils pilsētas kapsētu teritoriju uzturēšanu, tās infrastruktūras modernizāciju, mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un ja miruša cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanu, kā arī sniedz pilnu apbedīšanas pakalpojumu klāstu juridiskām un fiziskām personām.