Sia Labiekārtošana-D

Ievērojot drošības pasākumus COVID-19 izplatības samazināšanai, pašlaik Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D”  iedzīvotāju pieņemšanu klātienē neveic, tikai īpašas nepieciešamības situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Šajos gadījumos pieņemšana tiek veikta tikai “zaļajā režīmā” jeb ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,  pēc iepriekšēja pieraksta,  zvanot uz tālruni 65420210.

Ierodoties klātienē, obligāti jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā arī jālieto sejas maska un jāievēro distancēšanos, kā arī atļauto personu skaitu telpā.

Rakstveida iesniegumus Sabiedrībai     ar ierobežotu atbildību    “Labiekārtošana – D”  var iesniegt, nosūtot pa pastu 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401,  nosūtot uz e-pastu info@labiekartosana.lv, vai atstājot pastkastītē, kas novietota pie ieejas uzņēmumā (pie apsardzes ēkas).

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”  dibināta  2004.gadā reorganizācijas ceļā no pašvaldības uzņēmuma, kurš darbojas  no 1944.gada. Tās sākotnējais nosaukums „Auto-pajūgu transporta kantoris”. Sabiedrības dibināšanas mērķis – uzlabot labiekārtošanas pakalpojumus Daugavpils pilsētā, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumam. Neskatoties uz to, ka Sabiedrības juridiskais statuss un vēsturiskie nosaukumi gadu gaitā ir mainījušies, tās darbības mērķis ir palicis nemainīgs. Pašlaik SIA “Labiekārtošana-D” ir mūsdienīgs, daudzpusīgs labiekārtošanas uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 100 cilvēki.