Vispārējie stratēģiskie mērķi

Sabiedrības vīzija: Attīstīts, konkurētspējīgs pakalpojumu sniedzējs Daugavpils pilsētā labiekārtošanas jomā, kurā strādā profesionāli, motivēti, uz klientu orientēti darbinieki.

Sabiedrības misija: Uz klientu apkalpošanu vērsts uzņēmums, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību atbilstoši katra indivīda un sabiedrības vajadzībām, sekmējot Daugavpils pilsētas infrastruktūras saglabāšanu, pilnveidošanu, uzturēšanu un attīstību, nodrošinot gleznainu, sakoptu un pievilcīgu vidi dzīvei, darbam un atpūtai.

Sabiedrības darbības pamatprincipi: cieņa, atklātība, tiesiskums, atbildība tiek augstu vērtēti ikdienas darbā un tos ievēro visi darbinieki un amatpersonas, pildot savus amata pienākumus, kontaktējoties ar sabiedrību, klientiem, kolēģiem, padotajiem un/vai vadību.