Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu

SIA “Labiekārtošana-D”,  reģ. Nr. 41503003033, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod šādu kustamo mantu:

 1. Kravas furgons – MERCEDES BENZ, VITO 108, reģistrācijas Nr. GN 5881, pirmais reģistrācijas datums 04.12. 1998. Transportlīdzeklim nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 247,93.
 2. Kravas furgons – MERCEDES BENZ, VITO 108, reģistrācijas Nr. GT 7140, pirmais reģistrācijas datums 06.07. 1999. Transportlīdzeklim nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 247,93.
 3. Kravas kaste – MERCEDES BENZ, 208, reģistrācijas Nr. ER 3151, reģistrācijas gads 1992. Transportlīdzeklim nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena pārdošanas cena EUR 231,41.
 4. Kravas kaste – MERCEDES BENZ, SPRINTER 208, reģistrācijas Nr. GF 9440, pirmais reģistrācijas datums 06.10.1997. Transportlīdzeklim nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 702,48.
 5. Kravas pašizgāzējs – MERCEDES BENZ, 2024, reģistrācijas Nr. HP 9290, pirmais reģistrācijas datums 04.07.1995. Transportlīdzeklim nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 7 024,79
 6. Universālā pašgājējmašīna – DEM 114.3, reģistrācijas Nr. T9039LR, reģistrācijas gads 2005. Transportlīdzekļa tehniskā apskate līdz 31.08.2018. Pārdošanas cena EUR 4 008,27.
 7. Traktors – T-158, reģistrācijas Nr. SP385, reģistrācijas gads 1998. Transportlīdzeklim nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 991,74.
 8. Traktors – T-170, reģistrācijas Nr. T963LA, reģistrācijas gads 1998. Transportlīdzeklim nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 991,74.
 9. Traktora piekabe – ČMZAP – 5208, reģistrācijas Nr. P7601LZ, reģistrācijas gads 1985. Piekabei nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 991,74.
 10. Traktora piekabe – MMZ – 771V, reģistrācijas Nr. P2225LT, reģistrācijas gads 1988. Piekabei nav spēkā esošās tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 785,12.
 11. Traktora T-16 – PKS -3.5 kompresors. Pārdošanas cena EUR 49,50.
 12. Pārvietojamā diska mašīna (šķeldotājs) ar izejmateriāla piespiedu padevi, SM – 1100. Pārdošanas cena EUR 950,41.
 13. Autohidropacēlājs VS-22-MS. Autohidropacēlājs ir noņemts no uzskaites (reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 4CP009540). Pārdošanas cena EUR 433,88.
 14. Izlices autoceltnis 6,3 tn. – KC – 2561K-1, šasija ZIL-431412, reģistrācijas gads 1991. Autoceltnis ir noņemts no uzskaites (reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 5CK012746). Pārdošanas cena EUR 537,19.

Ar noteikumiem par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties šeit. Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “LATGALES LAIKS”, līdz 2018.gada 16.februārim. Kustamo mantu var apskatīt 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī. Par apskates laiku vienojoties ar Sabiedrības Transporta iecirkņa  vadītāju Renātu Joči, pa tālruni 29452562.