Īpašuma struktūra

SIA “Labiekārtošana-D”  īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās):

  • SIA “Labiekārtošana-D” 100% kapitāldaļu pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
  • SIA “Labiekārtošana-D” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.